1q na pagpipilian

  2019-03-13


Videos

Pero bago pa man sya makaupo sa kasalukuyang pwesto, binabalak na talaga ng Armed Forces na magkakaroon ng lehitimong air fire power ang Airforce.

https://en.wikipedia.org/wiki/1q